IPMA, kependekan dari Ikatan Pelajar Madrasah Al-Muayyad

Merupakan organisasi Siswa Intra Sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muayyad. Ikatan Pelajar ini lebih khas dibandingkan dengan sekolah lain. Ikatan pelajar yang menghimpun seluruh siswa Al-Muayyad disebut IPMA Pusat. Di setiap sekolah mempunyai Ikatan Pelajar sendiri-sendiri yang disebut dengan IPMA Cabang. Ada cabang SMP, ada cabang MA dan cabang SMA. IPMA ini dilengkapi dengan dua badan, yaitu:

  1. Badan Perwakilan Siswa (BPS) yang dipilih langsung oleh anggota melalui Pemilu. Tugasnya menyusun kepengurusan harian Badan Pelaksana (BP) IPMA, menyusun program kerja, dan mengawasi pelaksanaan program kerja.
  2. Badan Pelaksana (BP) yang pengurus hariannya dipilih oleh BPS. Tugasnya melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh BPS.

Masa jabatannya 1 (satu) tahun. Di awal jabatan, semua pengurus IPMA (BPS & BP) wajib mengikuti Latihan Kepemimpinan & Manajemen Pelajar (LKMP) yang diselenggarakan oleh Bagian Madaris Yayasan diikuti semua pengurus IPMA sekolah/madrasah.
Program yang ditangani oleh IPMA, antara lain: lomba cerdas cermat, lomba kelas, latihan olahraga, latihan khithabah/pidato, Latihan Kepemimpinan dan Keorganisasian, dan penerbitan majalah dinding dengan nama FODISMA (Forum Dinamika Siswa SMA Al-Muayyad).
Kegiatan IPMA yang lainnya: pekan ta'aruf & awwalussannah, latihan olahraga, kesenian, khithabah gabungan, dan PHBI.

 

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 Maret 2009 11:10 )